Bütün işyerlerimizin önüne dezenfeksiyon havuzu monte edilmeye başlamıştır.